могущество боеприпаса

могущество боеприпаса
šaudmens galia statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudmens veiksmingumo rodiklis. Ardomojo sviedinio galia apibūdinama sprogimo duobės matmenimis, sprogimo bangos perteklinio slėgio ir impulso dydžiais, kurie priklauso nuo sprogstamojo užtaiso masės ir savybių, įsiskverbimo į kliūtį gylio, sprogdiklio nuostatos; skeveldrinio – tikrojo skeveldrinio naikinimo zonos plotu, kurį lemia skeveldrų masė, skaičius ir lėkimo greitis, taikinio pažeidžiamumas ir susidūrimo sąlygos; šarvamušio sviedinio – pramušamo šarvo storiu, esant tam tikram susidūrimo kampui ir šarvuotojo taikinio naikinimo tikimybei; padegamojo – padegamojo užtaiso degimo temperatūra; šviečiamojo – spinduliuotės stipriu ir vietovės apšvietimo trukme; dūminio – nepermatomos uždangos ilgiu ir dūmijimo trukme. Bendras pagrindinis šaudmenų veiksmingumo rodiklis – taikinio naikinimo tikimybė. atitikmenys: angl. ammunition yield rus. могущество боеприпаса

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Могущество боеприпаса — показатель эффективности его действия у цели. Например, могущество фугасных снарядов определяется площадью зоны разрушения; бронебойных толщиной пробиваемой брони при заданном угле встречи; осколочных площадью приведённой зоны осколочного… …   Словарь военных терминов

  • 7,5 cm leichtes Infanteriegeschütz 18 — Эту страницу предлагается переименовать в 7,5 cm leIG 18. Пояснение причин и обсуждение  на странице Википедия:К переименованию/24 августа 2011. Возможно, её текущее название не соответствует нормам современного русского языка и/или… …   Википедия

  • ammunition yield — šaudmens galia statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudmens veiksmingumo rodiklis. Ardomojo sviedinio galia apibūdinama sprogimo duobės matmenimis, sprogimo bangos perteklinio slėgio ir impulso dydžiais, kurie priklauso nuo sprogstamojo užtaiso… …   Artilerijos terminų žodynas

  • šaudmens galia — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudmens veiksmingumo rodiklis. Ardomojo sviedinio galia apibūdinama sprogimo duobės matmenimis, sprogimo bangos perteklinio slėgio ir impulso dydžiais, kurie priklauso nuo sprogstamojo užtaiso masės ir savybių …   Artilerijos terminų žodynas

  • Малокалиберная автоматическая пушка — 20 мм автоматическая пушка Flak 30 на колесном лафете Малокалиберная автоматическая пушка (также скорострельная …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”